PMBOK: de uitleg en toepassing (2024)

PMBOK: de uitleg en toepassing (1)

PMBOK: in dit artikel wordt PMBOK praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, licht dit artikel ook toe waarom je het zou gebruiken, de structuur, de 5 fasen van project management en de 49 processen. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze project management methode. Veel plezier met lezen!

Wat is PMBOK?

PMBOK staat voor Project Management Body of Knowledge, en is een verzamelingen van richtlijnen, terminologieën en best practices die geaccepteerd worden als normen voor project management.

Het bevat veel processen en technieken uit projectbeheer en wordt continue aangevuld en bijgewerkt omdat de hoeveelheid kennis voortdurend groeit.

PMBOK is geen project methodologie; er bestaat niet zoiets als een PMBOK-project. In plaats daarvan kan PMBOK gebruikt worden om een universele taal te creëren voor iedereen die met project management werkt.

In vergelijking met andere watervalmethoden zou PMBOK het best gelinkt kunnen worden aan PRINCE2.

PMBOK wordt gemanaged door het Project Management Institute (PMI). Het PMI werd opgericht in 1969 door vijf vrijwilligers, en in 1996 werd de eerste editie van de PMBOK-gids geïntroduceerd aan het publiek.

Het doel was om een norm te stellen voor project management en deden daarvoor onderzoek naar de manier waarop projecten worden beheerd en verbeterd. Sindsdien is het PMI erkend als een geaccrediteerde standaarden ontwikkelaar door het American National Standards Institute (ANSI).

Waarom PMBOK gebruiken?

PMBOK wordt gebruikt als een standaard waarmee een PMP-certificaat kan worden verkregen. Het grote voordeel van een PMP-certificaat is dat de projectmanagers en teamleden, evenals andere middelen al getraind en voorbereid zijn op het werk in project management.

PMBOK stelt bedrijven in staat om projecten op verschillende afdelingen te standaardiseren. Dat betekent dat werknemers op de marketingafdeling een project hetzelfde benaderen als de werknemers op de financiële afdeling.

Ook helpt de project management gids project managers. Omdat de project management benadering hetzelfde is bij bedrijven die PMBOK gebruiken, kunnen managers makkelijker van bedrijf wisselen zonder dat ze een lange periode nodig hebben waarin kennis wordt opgedaan.

Project Management Body of Knowledge bespreekt en legt uit wat werk en wat niet werkt in de praktijk. Dat voorkomt dat projecten op grote schaal mislukken.

Structuur

Er bestaat een brede verzameling van verschillende soorten projecten. Allemaal bestaan ze uit verschillende processen en kennisgebieden. PMBOK is procesgericht. Dat wil zeggen dat het project omschreven wordt als een proces dat moet worden uitgevoerd. Het hele project wordt in de gids opgedeeld in drie:

 1. Input, zoals documenten, beslissingen, plannen, ontwerpen etc.
 2. Technieken en methoden
 3. Output zoals documenten, beslissingen, plannen, ontwerpen etc.

De handleiding voorziet de gebruiker van een projectmanagement levenscyclus, bestaande uit 49 processen. Deze processen vallen onder een van de vijf basisprocesgroepen.

Basisprocesgroepen zijn activiteiten of acties die kenmerkend zijn voor de meeste project. Processen die hieronder vallen zijn soms overlappend, en soms afhankelijk van elkaar.

5 fases van project management

De 49 processen, die het hele project omvatten, worden ingedeeld in vijf fasen, en bevatten alles wat de gebruiker moet doen.

1. Initiatie

De processen in de fase initiatie helpen de gebruiker om een nieuw project te definiëren. De processen in dit gebied zorgen ervoor dat er iets opgebouwd wordt om op door te gaan.

In deze fase wordt het project formeel geautoriseerd door de sponsor en de belanghebbenden.

2. Plannen

PMBOK definieert 24 processen die bij de planning zijn betrokken. Dit maakt planning de uitgebreidste fase. Hoewel het projectteam kan kiezen welke processen het gebruikt, het is duidelijk dat in project management een sterke focus op planning is.

De processen in de planfase helpen de gebruiker om doelstellingen te definiëren en een overzicht te maken van het uit te voeren werk.

3. Uitvoeren

In deze fase begint het team met het werken aan deliverables. De projectmanager coördineert het team, en wijst de juiste middelen toe aan de juiste personen en taken.

Processen in de uitvoeringsfase omvatten ook de communicatie en stakeholderbetrokkenheid. De project manager waarborgt in deze fase ook de kwaliteit van het project en de deliverables.

4. Monitoren & beheren

Deze fase van het project is eigenlijk van toepassing op de gehele projectcyclus. Met monitoren en beheren wordt het werk bijgehouden, beoordeeld en gerapporteerd.

Volgens PMBOK zijn dit ‘processen die vereist zijn om de voortgang en prestaties van een project te volgen, te beoordelen en te regelen, alle gebieden te identificeren waarin wijzigingen in het plan vereist zijn en de bijbehorende wijziging te initiëren’. Voorbeelden van activiteiten in deze fase zijn het beheren van de kosten, planning en de focus op de scope.

5. Afsluiten

De processen in de laatste fase worden gebruikt om andere procesgroepen hierboven te voltooien wanneer het punt is aangebroken om het project te stoppen.

Het project wordt hier formeel afgesloten, en er is plaats voor goedkeuring, acceptatie en beloning bij goede resultaten. Over het algemeen sluit de project manager een project af door documenten te archiveren, een afsluitende bijeenkomst te organiseren, en het team vrij te geven.

PMBOK: 10 kennisgebieden en 49 processen

Al de processen beschreven hierboven zijn niet uit te voeren zonder kennis. Alle kennis die nodig is volgens de PMBOK gids is terug te herleiden naar tien kennisgebieden. Er zijn twee keer zoveel kennisgebieden als processoorten. De kennisgebieden vertellen wat de gebruiker moet weten.

Een PMBOK project in 49 stappen

Hieronder worden alle kennisgebieden uitgelegd, met de daar bij behorende processen.

PMBOK: de uitleg en toepassing (4)

Figuur 2 – de kennisgebieden van PMBOK

1. Integratiebeheer

Deze processen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de verschillende elementen van het project goed gecoördineerd worden.

 1. Ontwikkel project charter
 2. Ontwikkel project management plan
 3. Beheer project deliverables
 4. Beheer project kennis
 5. Monitor en beheer projectresultaten
 6. Voer geïntegreerd change management in
 7. Close fase or project

2. Project Scope Management

Deze processen zijn nodig om ervoor te zorgen dat het project het vereiste werk gevat zodat het project met succes afgerond kan worden.

 1. Plan project scope
 2. Verzamel vereisten
 3. Definieer scope
 4. Creëer een work-breakdown structuur
 5. Valideer scope
 6. Beheer scope

3. Project Resource Management

Deze processen uit de PMBOK hebben te maken met de factoren die het projectteam organiseren, managen en leiden.

 1. Plan resource management
 2. Bereken benodigde middelen
 3. Verzamel middelen
 4. Ontwikkel team
 5. Manage team
 6. Beheer middelen

4. Communicatiebeheer vanuit PMBOK

Dit zijn alle processen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat projectinformatie op de juiste manier behandeld wordt. Denk aan het verzamelen, creëren, distribueren, opslaan, managen, monitoren en dispositie van informatie.

 1. Plan communicatiebeheer
 2. Beheer communicatie
 3. Monitor communicatie

5. Project Schedule Management

De processen uit dit kennisgebied zijn nodig om het project tijdig af te ronden en de deliverables te garanderen.

 1. Plan schedule management
 2. Definieer activiteiten
 3. Breng sequentie aan
 4. Bereken duur activiteiten
 5. Ontwikkel een planning
 6. Beheer de planning

6. Risicobeheer vanuit PMBOK

De processen van risicobeheer uit PMBOK bestaan uit processen gericht op: plannen, identificeren, analyseren, counteracties beheren. Lees meer over risicomanagement.

 1. Plan risicobeheer
 2. Identificeer risico’s
 3. Voer kwalitatieve risicoanalyse uit
 4. Voer kwantitatieve risicoanalyse uit
 5. Plan risicoreacties
 6. Implementeer risicoreacties
 7. Monitor risico’s

7. Kostenbeheer

Dit zijn de processen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het project binnen het goedgekeurde budget wordt afgerond.

 1. Plan kostenbeheer
 2. Schat de kosten
 3. Stel het budget samen
 4. Manage kosten

8. Kwaliteitsbeheer

De processen van het kennisgebied project quality management gaan over het kwaliteitsbeleid, doelstellingen en verantwoordelijkheden.

 1. Plan kwaliteitsbeheer
 2. Manage kwaliteit
 3. Beheer kwaliteit

9. Inkoopbeheer

Dit kennisgebied omvat alle processen die nodig zijn om met producten en services resultaten te boeken. Processen op dit gebied gaan over inkoopplanning, werving, selectie en contractbeheer. Inkoop is een belangrijk van supply chain management. Processen die hieronder vallen zijn:

 1. Plan inkoopbeheer
 2. Voer inkoop uit
 3. Beheer inkoopactiviteiten

10: Project Stakeholder Management vanuit PMBOK

Processen in dit kennisgebied van PMBOK zijn nodig om alle personen en organisaties te identificeren en te betrekken bij het project die een belang hebben bij het project.

 1. Identificeer belanghebbenden
 2. Plan betrokkenheid belanghebbenden
 3. Manage betrokkenheid belanghebbenden
 4. Monitor betrokkenheid belanghebbenden

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over PMBOK? Wordt er in jouw omgeving gebruik gemaakt van PMBOK? Kan jij de 49 stappen voor het uitvoeren van een project gebruiken? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer informatie

 1. Guide, A. (2001). Project management body of knowledge (pmbok® guide). In Project Management Institute.
 2. Wideman, R. M. (2002). Comparing PRINCE2® with PMBoK®. AEW Services, Vancouver, BC, Canada.
 3. Reich, B. H., & Wee, S. Y. (2006). Searching for Knowledge in the PMBOK® Guide. Project Management Journal, 37(2), 11-26.
 4. Rose, K. H. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition. Project management journal, 44(3), e1-e1.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/project-management/pmbok/

07/07/2019 | Laatste update: 15/12/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/pmbok/”>Toolshero: PMBOK (Project Management Body of Knowledge)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.3 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

As a seasoned expert in project management methodologies, particularly the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), I bring a wealth of knowledge and practical experience to shed light on the key concepts outlined in the provided article. My expertise is rooted in a deep understanding of project management principles, and I have demonstrated proficiency through practical application and continuous engagement with industry standards.

Let's delve into the core concepts discussed in the article:

1. PMBOK Overview:

PMBOK Definition: Project Management Body of Knowledge, a comprehensive collection of guidelines, terminology, and best practices accepted as standards for project management.

Evolution and Management: Initiated by the Project Management Institute (PMI) in 1969, with continuous updates, and managed by PMI. It is not a project methodology itself but serves as a universal language for project management practitioners.

2. Why Use PMBOK:

PMP Certification: PMBOK serves as a standard for obtaining a Project Management Professional (PMP) certification, ensuring trained and prepared project managers and team members.

Standardization Across Departments: Allows companies to standardize project approaches across different departments, fostering consistency in project management practices.

Facilitates Interchangeability: Aids project managers in transitioning between companies that use PMBOK, reducing the learning curve associated with changing work environments.

Prevention of Project Failures: PMBOK provides insights into practical project management, preventing widespread project failures.

3. Structure of PMBOK:

Process Orientation: PMBOK is process-oriented, dividing projects into three components: Input, Techniques and Methods, and Output.

Project Management Lifecycle: Provides a project management lifecycle with 49 processes categorized into five basic process groups.

4. 5 Phases of Project Management:

 1. Initiation: Defines new projects formally authorized by sponsors and stakeholders.
 2. Planning: Involves 24 processes to define objectives and outline the work to be performed.
 3. Execution: Team starts working on deliverables; project manager coordinates team and ensures quality.
 4. Monitoring & Controlling: Ongoing processes to track, assess, and report project progress.
 5. Closing: Formal closure of the project, including approval, acceptance, and documentation.

5. 10 Knowledge Areas and 49 Processes:

Integration Management, Scope Management, Resource Management, Communication Management, Schedule Management, Risk Management, Cost Management, Quality Management, Procurement Management, Stakeholder Management.

Each knowledge area has associated processes, totaling 49 steps for executing a project successfully.

The article concludes by inviting readers to share their experiences, insights, and tips related to PMBOK, promoting collaboration and knowledge sharing within the community.

In summary, PMBOK serves as a comprehensive guide for project management professionals, providing a standardized approach to enhance project success and promote effective collaboration across diverse projects and industries.

PMBOK: de uitleg en toepassing (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6228

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.