Jak napisać monografię w 5 krokach - Poradnik z przykładem (2023)

Czy kiedykolwiek odkryłeś metodę, która pozwala ci to wiedziećjak napisać monografięszybko, wykonując zaledwie 5 kroków? Obejrzyj ten artykuł do końca i zacznij pisać profesjonalnie.

W tym artykule przedstawiamy prosty i skuteczny sposób, który pomoże Ci napisać esej w sposób jasny, zwięzły i profesjonalny. Poprowadzimy Cię krok po kroku, abyś mógł odpowiednio ustrukturyzować swoją pracę, włączając w to wybór tematu, przygotowanie konspektu, badania i końcowy tekst.

Indeks treści

Co to jest monografia?

Generalnie monografia to obszerny, opisowy i argumentacyjny tekst na określony temat.Monografie mają na celu informowanie poprzez wkłady, kompilacje, wnioski lub badaniametody, badania lub tematy w ogóle. Termin monografia wywodzi się z języka greckiego, gdzie: Mono: Jeden i Wykres: Opisz.

Cechy monografii

 • Monografia daje możliwość naprawdę głębszego zbadania konkretnego tematu.
 • Słowo monografia pochodzi od greckiego słowa „mono” (pojedynczy) i „graphia” (pisz), co oznacza „opisywać na jeden temat”. Ten tekst zawiera wyniki lub ustalenia skupione na jednym temacie.
 • Monografia została napisana przez jednego autora.
 • Monografia ma zazwyczaj formę pojedynczej części, a nie periodycznej lub wielotomowej serii.
 • Ten rodzaj pisania jest jedną z najchętniej wybieranych przez nauczycieli akademickich form pracy.

Czy chcesz najlepszy DARMOWY szablon standardów APA? 🎁

Dołącz do naszej bezpłatnej listy mailingowej i otrzymaj szablonZaktualizowane standardy APA, nieocenione w Twojej pracy.


Jak napisać monografię w 5 krokach?

Prace naukowe dostarczają ogólnych informacji na określony temat lub problem; Zarówno struktura, jak i proces pisania są podobne, zadaniem autora jest podkreślenie różnic w ich pisarstwie.MonografiaJest to tekst dowolny, czyli nie ma konkretnych wytycznych dotyczących jego wypełnienia, jednak wiele instytucji akademickich podaje różne zalecenia, aby nie zawieść:

Wybierz temat, który Cię interesuje

Rozpocznijburza mózgóww głowie wyjmij szkic i zacznij pisać tematy, które najbardziej Cię pasjonują (znacznie łatwiej będzie Ci zebrać informacje o czymś, co lubisz); Zrób filtr, poszukaj trafności i wybierz tylko jeden z tych pomysłów.

Polecamy Ci:Pobierz nasz szablon standardów APA do zadań, bardzo Ci to pomoże.

Zdefiniuj wybrany temat

Wybrałeś temat lub problem, który nie ma podtematów? Idealnie, pomiń ten krok, jeśli tak. Jeśli wybierzesz temat z podtematami, musisz go rozgraniczyć, wybierz podtemat(Tylko jeden)i skupienie na nim badań (Dzięki temu zbierzesz informacje dotyczące jednego aspektu i nie będziesz zbierać informacji na inne tematy, które odbiegają od głównego celu monografii).

On:Gospodarka

Podtemat:Wpływ środowiskowy działalności gospodarczej na społeczeństwo

Zbieraj, czytaj, badaj temat

Zbadaj temat dogłębnie, skup się tylko na informacjach, badaniach, eksperymentach, ankietach związanych z głównymi argumentami pomysłu (Podtemat).Korzystaj z różnych źródeł informacjitakie jak artykuły, czasopisma, bibliografie; Podkreśl i zapisz w wersji roboczej te, które mogą mieć znaczenie dla badania.

Przygotowanie częściowego projektu

Uporządkuj swoje pomysły, użyj gumki,zacznij pisać małe akapityz rozdziałami, podtematami, wynikami, własnymi wnioskami, załącznikami i/lub ustaleniami; wyeliminować niepotrzebne. Spróbuj połączyć jedną sekcję z drugą, a zobaczysz, jak stopniowo pomysły łączą się w jasny, krótki tekst zawierający cenne informacje na badany temat.

Rozpocznij ostateczną strukturę projektu

Tak, wierzcie lub nie, ale monografia ma również strukturę prezentacyjną. Jeśli uznasz, że informacje są odpowiednie do uwzględnienia, rozpoczyna się prawdziwa struktura projektu; Pamiętaj, aby zacząć od wstępu, gdyż jest to najcenniejsza część tekstu.Jeśli złapiesz czytelnika, osiągniesz główny cel każdego pisma akademickiego.

Fragmenty monografii

Thestrukturę w dowolnej pracyakademicki pozwala czytelnikowi znaleźć spójny tekst i uporządkowaną prezentację pomysłów; Kiedy mamy już gotowy plan pracy, czas przystąpić do tworzenia monografii. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z następującą strukturą:

Rodzaje dzieł pisanych

Napisz esej
Czytanie raportu
Zrób monografię
tezę badawczą
Napisz hipotezę

Okładka (strona prezentacji)

Thepierwsza stronaw monografiiMusi być w następującej kolejności: Tytuł monografii – Nazwisko autora – Nazwisko promotora/profesora – Rodzaj projektu (praca dyplomowa lub monografia) – Instytucja – Temat – Miasto – Rok.

Dedykacja lub podziękowania(Opcjonalny)

Jeśli chcesz, możesz dodać stronę z podziękowaniami, zazwyczaj zawierającą wzmiankę o wdzięczności dla osób lub instytucji, które pomogły w zebraniu danych do Twojej monografii.

Prolog (pierwsze podejście do treści tekstu)

Jeśli monografie się czymś charakteryzują, to właśnie tym, że zawiera stronę pt"Przedmowa". W tej części opisano dane lub powody, dla których autor projektu zdecydował się przeprowadzić te badania.

Spis treści (Indeks do monografii)

I,jest to obowiązkowe. Dołączenie spisu treści pozwala czytelnikowi odnaleźć części, tytuły, podtytuły, sekcje, rozdziały tekstu. Pamiętaj o podaniu informacji w odpowiedniej kolejności, bez wykluczania tytułów.

Wprowadzenie (najbardziej istotna strona w każdym piśmie)

To najważniejsza strona każdej pracy pisanej. Jeśli nie wciągniesz czytelnika wstępem, stracisz wszystko inne. wwstępMusisz być krótki, ale opisowy. Należy podać, przedstawić i opisać główny argument tematu, słowa kluczowe, główny problem lub metody użyte do napisania tekstu.

Jakie znaczenie ma ten temat dzisiaj?

Dlaczego wybrałeś konkretny temat?

Treść pracy (Rozwój pisma)

Onciało (Rozwój)Zwykle jest ona podzielona na części, tytuły lub rozdziały. Ta część każdej monografii zwykle zawiera określenie problemu, zestawienie danych, wyniki, przegląd różnych badań, metody badawcze, dyskusję i ograniczenia. Zaleca się wykonanie bezpośredniej sekwencji i nie przeskakiwanie z tematu na temat.

Wnioski (własnymi słowami)

Podziel się pomysłami, przemyśleniami lub wątpliwościami, które zrodziły się podczas pisania tego tekstu. Podsumuj własnymi słowami wyniki, badania i badany temat. Czy warto było wydać tę monografię?

Załączniki (załączniki, tabele, rysunki)

Tak, oprócz formatu APA, monografie zawierają także pojedynczą stronę w obszarze końcowymprzydatki. Tutaj należy dodać wszystko, co uzupełnia Twoje badania (tabele, wykresy, załączniki, wykresy, komentarze).

Bibliografia (źródła informacji)

Jak w przypadku każdej dobrej pracy, należy odwoływać się doźródła skierowańw swojej pracy dochodzeniowej (zaleca się uporządkowanie alfabetyczne). Każde źródło musi zawierać pełne informacje oraz zostać sprawdzone i zweryfikowane.

Przykład monografii

Cómo hacer una monografía en 5 pasos - Guía con ejemplo (2)
W prawdziwej pracy długość i głębokość treści będą zależeć od konkretnych wymagań zadania i dyscypliny.Każdą część pracy można bardziej uszczegółowić i rozbudować, a także uwzględnić inne elementy takie jak wykresy, obrazy, tabele i inne zasoby, które wzbogacą prezentację danych i analizę tematu.

W tym przykładziePodamy Ci pewne wskazówki, którymi możesz się kierowaćaby stworzyć własną monografię:

Tytuł: «Wpływ sieci społecznościowych na współczesne społeczeństwo: analiza krytyczna»

Streszczenie: Niniejsza monografia analizuje wpływ sieci społecznościowych na współczesne społeczeństwo, mając na celu zrozumienie ich wpływu na różne obszary życia codziennego. W tym celu przeprowadzono wyczerpującą analizę badań, artykułów i statystyk związanych z danym tematem, a także przeprowadzono wywiady z ekspertami w tej dziedzinie. Wyniki wskazują, że sieci społecznościowe mają znaczący wpływ na sposób, w jaki się komunikujemy, nawiązujemy relacje, konsumujemy informacje i konstruujemy naszą tożsamość. Chociaż przedstawiono korzyści, zidentyfikowano także ryzyko i wyzwania, którymi należy się zająć, aby osiągnąć bardziej odpowiedzialne i świadome korzystanie z tych platform.

Struktura:

wstęp
A. Kontekstualizacja tematu
B. Opis problemu
C. Cele i uzasadnienie

II. Ramy teoretyczne
A. Definicja sieci społecznościowych
B. Tło historyczne i ewolucja
C. Teorie dotyczące wpływu sieci społecznościowych na społeczeństwo

III. Metodologia
A. Rodzaj dochodzenia
B. Techniki i narzędzia gromadzenia danych
C. Procedura analityczna

IV. Wyniki i analiza
A. Analiza statystyczna korzystania z portali społecznościowych w różnych grupach populacji
B. Wpływ na komunikację interpersonalną
C. Wpływ na tożsamość i konstrukcję wizerunku publicznego
D. Zagrożenia i wyzwania związane z korzystaniem z sieci społecznościowych

V. Wnioski i rekomendacje
A. Podsumowanie ustaleń
B. Implikacje i wnioski
C. Zalecenia dotyczące odpowiedzialnego i świadomego korzystania z portali społecznościowych

PIŁA. Bibliografia

VII. Załączniki (m.in. wywiady, statystyki, wykresy)

Rozwój:

Wstęp:

We wstępie przedstawiono temat, który ma zostać omówiony, oraz uzasadniono wagę jego podjęcia. W tym przypadku podniesiono znaczenie wpływu sieci społecznościowych na współczesne społeczeństwo i przedstawiono problem podlegający analizie.

II. Ramy teoretyczne:

W tymramy teoretyczneAby zrozumieć temat, stworzono bazę koncepcyjną. W tym przypadku zdefiniowano pojęcie sieci społecznościowych oraz dokonano historycznego i ewolucyjnego przeglądu jego powstania i rozwoju. Uwzględniono także teorie dotyczące wpływu sieci społecznościowych na społeczeństwo.

III. Metodologia:

W tej sekcji wyjaśniono rodzaj przeprowadzanych badań, techniki i narzędzia stosowane do gromadzenia i analizy danych. W tym przypadku zaprezentowano badanie łączące analizę statystyk i wcześniejszych badań z wywiadami z ekspertami w danej dziedzinie.

IV. Wyniki i analiza:

W tej części zaprezentowano wyniki uzyskane z analizy zebranych informacji. W tym przypadku zaprezentowano statystyki dotyczące korzystania z sieci społecznościowych w różnych grupach populacji oraz przeanalizowano wpływ tych platform na komunikację interpersonalną, budowę tożsamości i wizerunek publiczny. Uwzględniono także ryzyko i wyzwania związane z korzystaniem z sieci społecznościowych.

V. Wnioski i zalecenia:

W tej części podsumowano ustalenia i przedstawiono wyciągnięte wnioski. W tym przypadku zaprezentowano implikacje wyników oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące bardziej świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci społecznościowych.

PIŁA. Bibliografia:

W tej części zaprezentowano źródła, z których korzystano przy przygotowaniu monografii, zarówno wcześniejsze opracowania, jak i inne.zasoby bibliograficzne.

VII. Załączniki:

W tej części znajdują się dodatkowe materiały, które zostały wykorzystane w badaniu, takie jak m.in. wywiady, statystyki, wykresy.

Jak widać na przykładzie, monografia jest pracą naukową wymagającą jasnej i zwięzłej struktury, skupiającą się na analizie i badaniu określonego tematu.

Aby przygotować wysokiej jakości esej, ważne jest przeprowadzenie rygorystycznych badań i przestrzeganie ustalonej struktury. Jest to proces wymagający, ale może też być bardzo wzbogacający.Jeśli zastosujesz odpowiednią strukturę i przeprowadzisz dobre badania, możesz uzyskać wysokiej jakości pracę akademicką.która dostarcza nowej wiedzy i perspektyw na konkretny temat.

Rodzaje monografii

Są trzy (3)rodzaje monografiiistniejące zarówno w pracy, jak i na polu akademickim:

Monografia badawcza

Ten typ monografii jest podobny i ma podobne punkty i cele jak badania naukowe. W tym typie ludzie zwykle nie rozmawiają na stare tematy; raczej starają się badać i badać nowe tematy.

Monografia kompilacji

Jest to jedno z najbardziej skomplikowanych, ponieważ różne badania i/lub badania pochodzą ze źródeł bibliograficznych. Zatem monografia tego typu szczegółowo opisuje, przegląda i analizuje tego typu źródła bibliograficzne lub odniesienia, a tym samym zestawia najlepsze i najbardziej prawdziwe w jednym projekcie.

Monografia analityczna

To najciekawsze ze wszystkiego, ten typ występuje tylko poprzez praktyki, testy ihipotezana temat lub badania. Bez praktyk i błędów wyniki w tego typu monografii zwykle nie są przedstawiane.

Napisanie i prezentacja monografii

Jednym z kluczowych aspektów konstruowania dzieła pisemnego jest, choć może to zabrzmieć nieco powtarzalnie, pisanie. W tym sensie ważne jest, aby za każdym razem, gdy wykonywane jest jakieś zadanie, niezależnie od tego, jak małe, zostało ono zapisane.

Tego typu dokumenty będąmałe szkicektóre na etapie pisania będą traktowane jako wkład do pisania

Oceniaj treść raz po raz, gdy uznasz to za stosowne, poprzez wszechstronną i analityczną lekturę.

Wskazówki dotyczące pisania monografii są następujące:

 • Pisanie powinno być bezosobowe.
 • Użyj trzeciej osoby. Tylko w bardzo szczególnych przypadkach nie byłoby to wskazane.
 • Czasowniki w bezokoliczniku.
 • Język powinien być objaśniający i możliwie opisowy.
 • Akapity powinny być krótkie i zwięzłe.

Przed przesłaniem pracy pisemnej

Teraz kroki dalejjak zrobić monografię i jej części, wskazane jest zapoznanie się z następującymi zaleceniami, które w rzeczywistości są bardzo proste:

 • Porównaj każdą sekcję lub część tekstu
 • Przejrzyj zawarte znaki gramatyczne. Także ogólnie o ortografię
 • Zaproś kolejną osobę do zapoznania się z monografią. Czasami inny punkt widzenia jest minimalnym warunkiem zapewniającym, że wszystko pójdzie dobrze i że czytelnik rzeczywiście zrozumie, o co chodzi.
 • Musisz upewnić się, że zacytowałeś każde ze źródeł, z których korzystałeś, a w szczególności te, które cytowałeś w tekście. Dzięki temu unikniesz plagiatu

Źródła informacji

Udostępnij tę treść

Udostępnij na WhatsAppieUdostępnij na FacebookuPodziel się na TwitterzeUdostępnij na LinkedInUdostępnij na e-mailu
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5751

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.